Duurzaamheid / MVO

R&L Recycling B.V. streeft naar aandacht voor mens, maatschappij en milieu. De bedrijfsprocessen en beslissingen zijn zo ingericht dat continue gewerkt wordt aan een goede reputatie, een prettig werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering om ervoor te zorgen dat R&L Recycling B.V. innovatiever en productiever blijft.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de maatschappij. Bij het opzetten van het testcenter hebben wij gekeken naar de inrichting zodat wij ook de lokale arbeidsmarkt kunnen betrekken binnen ons werkproces. Zodoende bieden wij stageplaatsen op onze locatie aan leerlingen van praktijkscholen door praktijkervaringen op te doen. Doel is om stagiaires naar werk toe te leiden. Ze ontwikkelen competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken.

Ook zorgt R&L Recycling B.V. ervoor dat uw oude computers, printers, etc.. niet op land- of in zeestortplaatsen gedumpt worden en/of in ontwikkelingslanden terecht komen. Alles verloopt volgens de huidige wet- en regelgeving en aan de hand van de WEEELABEX standaard. Zodoende kunnen we ook de hoogste recyclagepercentages garanderen.

horizontalelijn