Kennisgeving

Wie afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wil importeren of exporteren, is verplicht een kennisgeving aan te vragen.

Een kennisgeving is een soort vergunning die het mogelijk maakt om afgedankte  computer apparatuur te verhandelen tussen twee bedrijven uit verschillende landen over heel de wereld. Een kennisgeving moet worden aangevraagd indien afgedankte computer apparatuur vanuit het buitenland naar Nederland of vanuit Nederland naar het buitenland wordt getransporteerd. Een  kennisgeving moet ingediend worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  De ILT toetst of beide partijen en betrokken transporteurs voldoen aan alle wet- en regelgevingen. Op basis hiervan neemt de ILT een besluit.

horizontalelijn