Weeelabex

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen. Deze regeling geeft gelijke regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. In de nieuwe Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur, die op 14 februari 2014 van kracht werd, heeft de Nederlandse overheid besloten als één van de eerste EU-landen verwerking volgens de WEEELABEX-regels verplicht te stellen per 1 juli 2015.

Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanaf 1 juli 2015 alleen mogen worden verwerkt door WEEELABEX gecertificeerde verwerkers. Er mogen geen apparaten ter verwerking worden aangeboden aan verwerkers die niet gecertificeerd zijn.

R&L Recycling B.V. is als één van de eerste bedrijven in Nederland in het bezit van het WEEELABEX certificaat. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze WEEELABEX certificering en wij garanderen dat alle afgedankte apparaten en onderdelen bij R&L Recycling B.V. volgens de geldende wettelijke eisen worden verwerkt. Het behalen van het certificaat is een bevestiging dat R&L Recycling B.V. hoogwaardige kwaliteit levert en op een milieuvriendelijk manier verwerkt.

horizontalelijn